Trainingclub De Gouden Jachthoorn vzw

Jachthondenschool voor Retrievers - Lid van de KKUSH. nr 982
HomeKennismakingOnze School De retrievers DocumentenFoto'sLinksContact

Zoektocht naar een geschikte pup.

Misschien komt deze informatie net te laat en ben je reeds de trotse bezitter van een nieuwe pup of heb je er al n besteld. Geen erg, lees dit toch eens rustig door, de kans zit er dik in dat je hier en daar toch nog iets opsteekt.

Wanneer u er aan denkt een pup aan te schaffen gaan we ervan uit dat u zo verstandig bent de puppygrootwarenhuizen te mijden. Hier worden helemaal geen pups gefokt. De pups die hier aangeboden worden zijn allemaal aangekocht, veelal in het buitenland. Deze pups zijn gefokt en worden doorverkocht door mensen met enkel commerciële belangen.
De gezondheid van de pups laat dikwijls te wensen over. De herkomst van de pups is totaal onbekend. Aan socialisatie van de pups hebben ze helemaal geen boodschap. De pups worden gepresenteerd in mooie etalages waar ze helemaal niet in thuis horen, kortom: BLIJF ER WEG!!!

Richt u liever tot een kleine fokker die er niet al te veel verschillende rassen op na houd. Let wel ook hier is het niet al koek en ei. Ook hier heb je mensen die het niet zo nauw nemen met morfologie, erfelijkheid, verzorging en socialisatie. Gelukkig zijn er genoeg andere die het wel goed menen. Aan u om een fokker te zoeken die uw vertrouwen verdiend en die vooral voldoend tijd steekt in de socialisatie van de pups.

Welk ras?
Door je interesse in onze club ben je er waarschijnlijk al uit dat het n van de zes retrievers wordt.
Nee, die zijn niet allemaal identiek. Het zijn allemaal retrievers, doch allemaal met hun eigen bijzonderheden. Een Flatcoat is helemaal geen zwarte Golden. Een Golden is geen Labrador met lang haar. Een Nova Scottia is geen miniatuur Golden. Laat u dus nooit zulke onzin wijsmaken.
Om meer informatie te bekomen over de rassen onderling raden wij u aan zich te informeren bij de respectievelijke bezitters en fokkers van deze rassen. Deze kunnen u beslist inlichten wat u kunt verwachten van het betreffende ras. Hoedt u echter voor fokkers die al teveel het principe huldigen mijn kind, schoon kind.

Wat verwacht u van uw hond?
Daarmee bedoelen wij wat voor activiteiten u wil gaan doen met uw nieuwe aanwinst.
Er bestaan tal van hondensport disciplines. Ben je zinnens om jachtopleiding te volgen? Zie je meer in de traditionele gehoorzaamheidsopleiding? Voelt u zich geroepen om er een showbeest van te maken? Of zoekt gewoon een lieve huis - tuin en keukenhond. Dit alles zou moeten een rol spelen bij de keuze waar u zich een hond aanschaft.
U mag nooit verlangen van een hond uit de zogenaamde showlijnen dat hij kan wedijveren op de respectievelijke jachtwedstrijden, zelfs niet op andere actieve disciplines met honden uit werklijnen Hoe goed zon hond het ook bedoeld, op dat vlak zal hij altijd moeten passen. Anderzijds verlang niet van een werkhond dat hij u een kast vol bekers bezorgd gewonnen op schoonheidswedstrijden. Deze honden zien er nog steeds uit zoals de rasstandaard het voorschrijft, doch zijn terecht niet mee gevolueerd met allerlei modegrillen. Beide honden kunnen eventueel ook best wel dienen als gezellige huishond.
Let wel, wat je ook van plan bent met uw hond, een degelijke puppyopleiding is absoluut nodig. Dit kan in clubverband (eventueel bij ons). Het kan ook op eigen houtje maar dit is slechts weinigen gegeven.

In welke gezinssituatie (roedel) komt de pup terecht?
Uw gezin is geen roedel? Toch wel. Het maakt voor een hond niets uit dat het hier om mensen gaat. Hij beschouwd alle gezinsleden als leden van de roedel waarin hij leeft.
Hij heeft ook nood aan een roedelleider en dat is één van de gezinsleden anders zou hij het wel eens nodig kunnen vinden bij gebrek aan leiding om zelf die taak op zich te nemen met alle gevolgen van dien. Het is ook een absolute must dat de hond het laagst op de hiërarchische ladder geposteerd blijft. Dit is één van de taken van de roedelleider. Hij moet niet alleen de pup opleiden, het is ook nodig om kinderen bij te brengen hoe men omgaat met een pup (hond).
Soms word er een hond gekocht als geschenk voor een kind of een tiener. Op zich is er daar niets mis mee, maar ga echter nooit in op een bevlieging van een kind. Enkel als je denkt dat zoon - of dochterlief toch tot de hondenfanaten mag gerekend worden en jijzelf en de rest van het gezin daar achter staat, kan de aankoop van een pup in overweging genomen worden. Bedenk echter wel dat een kind of jongere nooit of te nimmer alleen kan instaan voor de opleiding en de verzorging van een pup.

Wanneer je toch besluit een pup aan te schaffen breng dan de fokker op de hoogte van uw gezinssituatie en wie er in hoofdzaak zal in staan voor de opleiding van de hond. Een goede fokker zal daar terdege rekening mee houden en zijn uiterste best doen om een geschikte pup uit te zoeken.

Over stambomen, controles, allerhande titels en dergelijke.
Is een hond met stamboom per definitie beter dan een hond zonder stamboom? Het antwoord hierop is duidelijk NEE. Toch zijn er voldoende reden om toch te opteren voor een pup met stamboom. Als wij over stambomen spreken hebben wij het enkel over stambomen afgeleverd door de K.M.S.H.. Al de rest is compleet waardeloos. Natuurlijk kan ook een pup in het buitenland aangekocht worden, zorg er dan ook voor dat het ook hier een officiële stamboom betreft.
De fokker is verplicht enkele medische controles op zijn fokteef te laten uitvoeren.
Ook de dekreu is onderworpen aan die controles.
Door de stambomen kunnen de bloedlijnen toch tot op enige hoogte nagegaan worden.
Wanneer men aan officiële wedstrijden wil deelnemen is steeds een stamboom verreist.
Voor een stamboom dient er achteraf NOOIT bijbetaald te worden. Indien de fokker dit wel eist kan u er vast van op aan dat het hier een sjoemelaar betreft.

Verplichte controle:
De heupdysplasie controle is door de K.M.S.H. verplicht.
De toegewezen criteria zijn:
  • HD / A : volledig vrij van heupdysplasie
  • HD / B : overgangsvorm
  • HD / C : lichte dysplasie
  • HD / D : duidelijke dysplasie
  • HD / E : zware dysplasie
Beide ouderdieren moeten een GOED behaald hebben op een show.
Tevens wordt DNA genomen van beide ouder dieren en n puppy uit de nest (willikeurig gekozen.

Honden met HD / A B - C mogen gebruikt worden voor de fok.
Sporadisch doen fokkers een aanvraag om toch te fokken met een hond met HD/D.
Laat u hier niet aan vangen. Slechte heupen zijn hoofdzakelijk een erfelijk probleem, waarbij men dus best geen overbodige risico's neemt. Anderzijds bestaat een hond niet uit alleen maar heupen. Dus overroep ook die hele problematiek niet. Een hond met C heupen kan dus in combinatie met een geschikte hond soms wel degelijk dienen voor de fok.Een fokker kan enkel zijn best doen om erfelijke heupproblemen te vermijden door met geschikt honden te fokken. Hij kan NOOIT garantie geven dat de pups HD vrij zijn.
Anderzijds kan hij NOOIT verantwoordelijk gesteld worden indien er dan toch een fokproduct tussen zit die niet HD vrij is.

Bijkomende controles:
De officiële rasverenigingen leggen hun leden fokkers ook de verplichting op een tweejaarlijkse oogcontrole te laten uitvoeren. Nog beter is deze controle jaarlijks te laten uitvoeren daar wanneer er een erfelijke oogafwijking opdoemt de dekreu reeds veel nakomelingen kan verwekt hebben wanneer de controles al te ver uit elkaar liggen.
Verder kan een fokker ook zijn honden laten keuren op elleboogdysplasie.
De toegewezen criteria zijn:
  • ED / 0 : vrij van elleboogdysplasie
  • ED / 1 : minimale arthrosis
  • ED / 2 : duidelijke arthosis
  • ED / 3 : zware arthosis
Ieder fokker zal prat gaan op de eventueel behaalde titels, hetzij werk, hetzij schoonheid. Soms is dit ook terecht en hoopt hij met de gekozen combinatie de ingeslagen weg verder te zetten of nog te verbeteren. Laat u echter niet om de oren slaan met al die titels. Meestal zijn die voor u van geen tel en heeft u meer andere prioriteiten. Bovendien geven kampioenen combinaties geen garantie op kampioenenpups. Meer nog, een hond wordt nooit als kampioen geboren. Zelfs als hij geboren wordt met het nodige potentieel dan nog volgt er een onnoemelijk moeilijke en lange weg om dit tot zijn recht te laten komen.

Inprenting - en socialisatiefase.
De inprenting en socialisatiefase situeert zich tussen de 4e en de 16e levensweek. Het begint met de inprenting. Alle ervaringen die de pup nu opdoet worden nooit of te nimmer nog vergeten. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk positieve en zo weinig mogelijk negatieve ervaringen te laten opdoen. Daarna breekt de socialisatie aan. De pup moet zich nu wapen voor zijn verdere leven. Hij moet in deze periode leren omgaan met soortgenoten, andere dieren, mensen, verkeer, lawaai, enz. Kortom met zoveel mogelijk omstandigheden waarmee hij later zal geconfronteerd worden.
Het hoeft dan ook niet onderstreept dat precies hier een belangrijke taak voor de fokker is weggelegd. Hier onderscheiden de goede fokkers zich van de andere. De verzorging van een nest vergt reeds meerdere uren per dag. In de socialisatie van de pups kruipen er nog zoveel meer. Ga dus na of de fokker wel voldoende tijd hiervoor heeft en of hij deze dan ook werkelijk hieraan besteed.

De blijde intrede.
Iet of wat fokker zal u bij het afhalen van de pup wel een stenciltje meegeven met de nodige richtlijnen in verband met voeding, ontworming en vaccinaties. Aan te raden is in de beginfase dezelfde voeding te geven, later kun je dan overschakelen op voeding die u meer geschikt lijkt. Pups zijn delicate wezentjes en het kan gebeuren dat er zich een probleempje voordoet net voor het afhalen. Neem het de fokker dan ook niet kwalijk als hij weigert de pup mee te geven als die niet 100 % gezond is. Het bewijst alleen dat die fokker ter goede trouw is.
Sommige mensen denken dat ze een pup moeten in huis halen met veel toeters en labellen.
Niets is hen te gek. De familie en vrienden worden uitgenodigd om de nieuwe aanwinst te verwelkomen. Algauw wordt er een drukte van jewelste gecreëerd en wordt de pup van her naar der gesleurd. Niet te verwonderen dat de pup gestresseerd raakt met alle gevolgen van dien.
Bedenk liever eens welke psychologische veranderingen uw pup de laatste tijd te verwerken kreeg. Vanaf +/- 4 weken is de fokker begonnen met hem vaste voeding voor te schotelen. Geleidelijk aan werd hij ook gespeend van zijn moeder. Vervolgens vertrekken één voor één alle broers en zussen en wordt hij onttrokken van alle nestwarmte. Op de koop toe wordt hij nu gedropt in een voor hem totaal nieuwe omgeving. Dit alles in enkele weken tijd. Je zou voor minder van je melk raken.
Wanneer je een pup in huis haalt laat hem dan rustig tot zichzelf komen. Laat hem de nieuwe omgeving verkennen (plaatsen waar hij later niet mag komen worden ook nu niet toegelaten). Overlaad hem niet met voer. Geef hem slechts eten wanneer je ziet dat hij zich begint thuis te voelen. Dit mag zelfs oplopen tot twaalf uur na de thuiskomst.
Water daarentegen mag je wel geven. Zorg voor een rustige rustplaats voor uw pup, overweeg hier het gebruik van een binnenkennel (zie verder in de brochure).
Denk eraan dat het zindelijk maken van een pup soms wat inspanning vergt. Je kunt niet verlangen van een pup dat hij direct 8 uur droog blijft. Wees dus vooruitziend en breng hem tijdig buiten op de plaats waar hij zijn behoefte mag doen. Hierbij kun je de vuistregel gebruiken: Na het eten wordt er steevast een hoopje gelegd en na het slapen wordt er vrijwel zeker geplast.
Tenslotte, een gezonde pup is één brok energie, doch is ook dit snel uitgeblust. Geef hem dan ook voldoende rust als hij daar aan toe is en belet de kinderen hem dan te storen.

Veel geluk met de pup en hopelijk mogen wij u weldra als nieuw lid begroeten bij...

HomeKennismakingOnze School De retrievers DocumentenFoto'sLinksContact